Nazmi Ağıl’ın yine harika çevirisiyle Türkçeye kavuşturulan başka bir İngiliz edebiyatı yapıtaşı “Beowulf” efsanesi Antik Yunan ve Roma destansı şiirlerine benzer yapısıyla kesinlikle okunması gereken edebi eserlerden biri. Danların başına bela olmuş canavar Grendel ve onun annesini yenen Beowulf’un mücadelesini konu alan meşhur Anglo Sakson efsanesinin ikinci bölümünde ise Tolkien’e ve daha bir sürü fantastik edebiyat örneğine ilham olmuş Beowulf ve ejderha mücadelesi anlatılıyor. İlk sayfasından son sayfasına kadar eğlendirmeyi başaran destan tabii ki Virgil ve Homeros’un eserlerinin seviyelerine ulaşamıyor ama ana karakteriyle Hercules ya da Theseus efsanelerinden geri kalmıyor.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...