Thomas Hobbes’un doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşadıklarını olabildiğince akıcı bir dille okuyucuya sunarak ünlü filozofun düşüncelerini tam anlamıyla yansıtan Martinich’in “Thomas Hobbes” adlı eseri, Hobbes’un en ünlü yapıtı “Leviathan”ı okumadan önce mutlaka okunması gereken bir kitap. Hobbes’un siyaset felsefesinin zamanla nasıl evrim geçirdiğine tanıklık ettiğimiz eserde Hobbes’un doğaldan çok yapaya olan tutkusunu ve İncil’i yorumlama biçimini okudukça filozofa karşı farklı bir ilgi besliyorsunuz. Önceki meslektaşlarının aksine oldukça rahat bir hayat yaşamasına rağmen hayatı kaçmakla geçen Hobbes’un Descartes’la olan tartışmaları da bir o kadar ilgi çekici. Aristotelesçi skolastik felsefeye karşı tutumuyla Platoncu devlet anlayışını benimseyen Hobbes’un yaşadıklarını okudukça filozofun neden her şeyi yasalar çevresinde bağlamak istediğini daha iyi anlıyorsunuz. Mutlak bir egemen anlayışının altını çizen Hobbes’un her insanın eşit yaratıldığını belirtirken kiliseye karşı görüşüyle de Martin Luther’in izinden giderek Katolik kilisesine karşı güçlü bir tutum sergiliyor. “Leviathan” öncesi yazarın görüşlerini daha iyi anlamak için mutlaka okunması gereken bir eser.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...