Yunanlı tarihçi Plutarch / Plutharkhos’un M.S. 100 yıllarında kaleme aldığı “Parallel Lives / Paralel Hayatlar” adlı eserinin bir parçası olan “Lycurgus of Sparta / Lykurgos’un Hayatı”, ünlü Sparta Kralı Lykurgos’un Platon’un “The Republic / Devlet”inde bahsettiği ütopik devlet modelini nasıl hayata geçirdiğini ve bu devletin bir yere kadar nasıl başarılı olduğunu yalın bir dille anlatan oldukça öğretici bir tarih eseri niteliğinde. Herodotus’un aksine gereksiz detaylarla okuyucuyu sıkmayan Plutharkhos, ilginç bilgiler ve felsefi alandaki birikimleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kısa olması sebebiyle çabucak okunabilecek eserin Antik Yunan edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyleyemek gerek.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...