Ana Sayfa Etiketler Yunan Edebiyatı

Etiket: Yunan Edebiyatı

Kadın Mebuslar / Assembly of Women (-391)

Kocalarının kıyafetlerini çalarak meclise giden kadınların yönetimi erkeklerden kadınlara verdiği "Kadın Mebuslar / Assembly of Women", Aristophanes'in ne kadar ileri görüşlü bir komedya yazarı olduğunu kanıtlayan çağının çok ötesinde bir yergi örneği. Ataerkil yönetim...

Andromakhe / Andromache (-425)

Seneca’nın "Troialı Kadınlar" oyunun hemen sonrasında geçen Euripides’in "Andromakhe / Andromache" oyunu olay örgüsü ve akıcı kurgusuyla okuyucuya keyifli bir okuma sunan Euripides eserlerinden. Oğlu Astyanax’ı kurban etmesinin ardından Achilleus’un oğlu Neoptolemos tarafından köle alarak alınan...

Argonautika (-250)

Jason ve Altın Post efsanesini destansı şiir diliyle kaleme alan "Argonautika", Homeros’un izin gitmesine rağmen dize sayısının azlığıyla daha çok Aristoteles’in "Poetica"da tanımladığı sanat tanımına uyan bir eser. Olay örgüsünün oldukça sürükleyici bir şekilde kurgulandığı hikaye "İlyada"dan...

Retorik / The Art of Rhetoric (-322)

Aristoteles'in Platon'un "Gorgias"da bahsettiği Retorik kavramını bir üst seviyeye taşıdığı eseri "The Art of Rhetoric / Retorik", insani tutumlara dair mükemmele yakın tanımlamarıyla adeta bir hayat sözlüğü niteliğinde. Kıskançlık, kibir, gurur, hırs, yaşlılık, gençlik...

Atinalıların Devleti / The Athenian Constitution (-327)

Aristoteles'in Atina tarihi açısından değerli eseri "The Athenian Constitution / Atinalıların Devleti", Herodotus'un "Tarih"inden kurtuldum diye sevinirken içeriğiyle devamına yakalandığım bir kitap oldu benim için ki bu yüzden bende büyük bir hayal kırıklığı yaşattı...

Poetika –Şiir Sanatı Üstüne / Poetika (-335)

Aristoteles'in sanat üzerine kaleme almış olduğu "Poetics / Poetika"nın günümüzde bile geçerliliğini koruyan harikulade saptamalarıyla kendinden sonra gelen sanatın her dalına yön vermiş oldukça değerli bir eser olduğuna şüphe yok. Eseri tam olarak anlayabilmek...

İkinci Çözümlemeler / Posterior Analytics (-347)

Aristoteles'in bilginin mantık yoluyla nasıl elde edilebileceğini aynı "Poetics / Poetika"da olduğu gibi düz bir dille milattan önceki yaşamış insanlara anlatmaya ve ilkel yollarla kanıtlamaya çalıştığı "Posterior Analytics / İkinci Çözümlemeler", 21. yüzyıl okuyucusuna...

Politika / Politics (-350)

Aristoteles'in "Retorik"ten sonraki en kapsamlı ve en iyi eseri olan "Politics / Politika"nın Platon'un "Devlet"ini hedefinde bulunduran politika ve devlet üzerine eleştirel ve geliştirici bir felsefi eser olduğunu söyleyebilirim. Başta "Devlet" olmak üzere Platon'un...

Bakkhalar / The Bacchae (-405)

Euripides'in anlattığı olayın şiirselliğine kendi kaptırarak anlatmak istediğini aslında tam anlatamadığı bir eser olan "The Bacchae / Bakkhalar", erkekle kadınlığın birleştiği şarap tanrısı Zeus'un oğlu Dionysos'un ona tapınmayı reddeden Thebai kralı Petheus'tan aldığı intikamını...

Resos / The Rhesos (-431)

İlyada'da geçen ufak bir olayı bira daha detaylı bir şekilde okuyucuya sunan "The Rhesos / Resos", Kral Resos'un Odysseus ve Diomedes tarafından talihsiz bir şekilde öldürülmesini konu alıyor. Euripides'in diğer tragedyalarına göre daha hafif...