Socrates ve Platon’un “iyi ve kötü vardır” düşüncesini Aristoteles “iyi, kötü ve uygun vardır” olarak geliştirmişti. Romalı ünlü filozof Cicero ise oğlu için yazdığı “De Officiis / On Duties / Yükümlülükler Üzerine” adlı eserinde bu düşünceyi “iyi, kötü ve uygunun da kendi içinde en iyisi vardır” diyerek bir üst seviyeye taşıyor. Platon ve Aristoteles’ten sonra Felsefe 301 olarak görülebilecek Cicero, ahlaken doğru ile yararlı olanın arasındaki bağıntıyı örneklerle tartışırken zamanının liderleri Julius Caesar ve Marcus Antonius’u da ciddi bir şekilde eleştiriyor. Aynı öncülleri gibi iyi ve erdemli bir insan olma üzerinde durduğu eserde özellikle ilk kitap tek kelimeyle muhteşem. Sonraki kitaplarda ise ünlü filozof oklarını biraz daha dönemin politikasına yöneltiyor. Roma felsefesine başlamak için en ideal kaynak olan “Yükümlülükler Üzerine”, Yunan Edebiyatı’nı bitirdikten sonra kesinlikle okunması gereken felsefi eserler arasında.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...