yergiler-filmdoktoruOlaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşarak dönemin karanlık yanlarını keskin bir dille eleştiren Juvenal / Iuvenalis’in tüm yergilerini okuyucuya sunan “Satires / Yergiler – Saturae”, toplumun üst sınıfından alt sınıfına kadar her kesimden insanı inceleyen eğlenceli ve ders verici bir eser; fakat çok fazla özel isim barındırması ve yergi türünde yazılması nedeniyle okumasının oldukça zor olduğunu belirtmek gerek. Bu yüzden kitabın akıcı olmadığının ne yazık ki altını çizmeliyim; okuması gerçekten fazlasıyla sabır istiyor. Buna rağmen, dönemin şartlarını görmek ve şiir türünün ne şekilde evrim geçirdiğine tanıklık etmek açısından oldukça önemli bir yere sahip olan “Yergiler”de bir yandan Iuvenalis’in Homeros, Cicero ve Catullus gibi yazarlara dair referanslarını okurken diğer yandan da cinsiyetçi ve ırkçı yaklaşımını görme şansı buluyoruz. Bu arada, hayata, yaşlılığa, eğitime, yoksuluğa ve zenginliğe dair olan 10., 11. ve 14. Yergiler favorilerim. Kısaca, Roma Edebiyatını yakından tanımak ve şiir türünün ne yollardan geçtiğini görmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken eserlerden biri.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...