Euripides’in anlattığı olayın şiirselliğine kendi kaptırarak anlatmak istediğini aslında tam anlatamadığı bir eser olan “The Bacchae / Bakkhalar”, erkekle kadınlığın birleştiği şarap tanrısı Zeus’un oğlu Dionysos’un ona tapınmayı reddeden Thebai kralı Petheus’tan aldığı intikamını konu alıyor. Euripides’in aslında insan gibi duygularıyla hareket eden Tanrıları eleştirdiği oyunda Dionysos’un zamanla farklılaşarak İsa’ya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Söyleyemesek bile aralarında fazlasıyla benzerlik olduğu ortada. Zaman zaman eksik metne rağmen başarılı bir şekilde yazılmış ve çevrilmiş eser, mitolojik evrenin sınırlarını daha da genişletiyor.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...