Bir başka Euripides oyununu yeniden yorumlayan Seneca’nın aynı adı taşıyan oyunu “Phaedra”, hikayeden çok süslü diliyle hikayeyi zenginleştirme çabası içine giren bir oyun. Oyunun klasik bir Euripides trajedisi olduğunu anlamak güç değil ve hikayenin mitoloji sınırlarını geliştirdiği de açıkça görülüyor, ama Seneca’nın süslü dilinin oyunun akıcılığını engellediğini söylemek gerek. Öte yandan, kitaptaki çok fazla gereksiz dipnot var ve bu da doğal olarak okuyucunun dikkatini ister istemez dağıtıyor. Buna rağmen etkili bir trajedi; Shakespeare oyunlarına ön ayak niteliğinde.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...