Shakespeare’in Homeros, Virgilius ve Ovidius’un izinden giderek kaleme aldığı destansı şiirleri ve aşk sonelerini okuyucuya sunan “Aşk ve Anlatı Şiirleri / Poems of Love and Narration”, destansı şiirlerle Shakespeare’in ne kadar yetenekli olduğunu bir kere daha kanıtlayan bir eser. “Venüs ile Adonis” eseriyle güzellik tanrıçasının isteksiz bir genci baştan çıkarmak uğrundaki ısrarlı çabalarını, “Lükres’in İğfali”yle kocasına sadık soylu bir kadına şehvetten gözü dönmüş bir prensin tecavüzünün öyküsünü bizlere sunan kitabın sonlarına doğru yer verilen Shakespeare’e ait olduğu şüpheli soneler ise ne yazık ki yeterince başarılı olmamakla beraber eserin de değerini biraz aşağılara çekiyor. Shakespeare’i yazar olarak daha iyi tanıyabilmek adına kesinlikle okunmalı.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...