Eleştiri odağına dogmatiklere alarak dogmatik görüşleri kuşkucu yöntemlerle tek tek çürütmek için uğraşan Sextus Empiricus, “Pyrrhonculuğun Esasları / Sextus Empiricus: Outlines of Scepticism” adlı eserinde hiçbir şey kesin doğru veya yanlış olamayacağını örneklerle okuyucuya sunuyor. Bakış açısının ne kadar önemli olduğunu belirten kitapta bize yanlış gelen düşüncelerin farklı iklimlerde, devletlerde, insanlarda ve zamanlarda doğru kabul edilebileceğini görüyoruz. Kuşkucu yöntemlerle kendinden sonraki filozoflara ön ayak olan Empiricus’un kitabını okuduktan sonra bir bakıma bakış açısıyla hiçbir şeyde net bir karara varılamayacağını anlıyoruz. Kitabın en can alıcı kısmı ise daha sonralar Spinoza’yı da etkileyecek Tanrı kavramı ve Tanrı’nın insanların şu anki bakış açısıyla gerçek olamayacağının altının çizilmesi. Felsefe tarihinde aşırı derecede ilerlendiği takdirde çok da etkilemeyecek eseri tam olarak Platon, Aristoteles, Cicero, Marcus Aurelius ve Seneca’dan hemen sonra okumakta fayda var.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...