“İdeal Devlet”de olduğu gibi devlet yönetiminin nasıl mutlak mutluluğa erişebileceğini teorik bir şekilde okuyucuya sunan “Mutluluğun Kazanılması”, “İdeal Devlet”e kıyasla anlatmak istediğini daha net bir dille anlatması sebebiyle daha olgun ve başarılı bir felsefe eseri. Farabi’nin Aristoteles’in iyi bir insan olmaya dayanan “Politika”sından çok Platon’un metafizikle iç içe olan katı “Devlet”ini örnek aldığını daha net bir şekilde kavradığınız kitapta Platon’un Devlet öğretisinin neden sağlıklı olmadığını İslam üzerinden görmeniz mümkün. Fikri erdem ve fikri kuvvet tanımlamalarıyla ahlaki erdemin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Farabi, Platon gibi her insanın eşit olmadığını tekrarlarken, hükümdar sınıfının üstün yapısının altını çiziyor. Okurken zaman zaman Machiavelli’yi hatırlatan “Mutluluğun Kazanılması”nın en güzel yanı insanoğlunun mükemmelliğe ulaşmasında diğer insanlardan yardım alması gerektiğini okuyucuya verebilmesi. Kesinlikle okunması gereken felsefi eserlerden biri olan kitabı okumadan mutlaka Platon’un “Devlet”iyle Aristoteles’in “Politika”sına göz atın

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...