Aydınlanma Çağı’nın önemli filozoflarından biri olan Denis Diderot’nun “Körler Üzerine Mektup – Sağırlar ve Dilsizler Üzerine Mektup / Lettre sur les aveugles – Lettre sur les sourds et muets”, kendinden sonraki araştırmalara ön ayak olmuş çağının önemli eserlerinden biri. İlk kitapta aynı Locke gibi kör doğan bir insanın hayatı nasıl öğrenebileceği tartışılırken, ikinci kitapta sağır ve dilsizler üzerinden vücut dilinin insanları anlamak için oldukça önemli bir araç olduğunu anlatıyor. Körlerin Tanrı tarafından gözlerinden mahrum bırakıldığını belirten kitabın bir kısmında inanç kavramı da sorgulanıyor ki bu yüzden Diderot üç ay hapis cezası almış. Kitabında Cicero ve Aristoteles dışında ayrıca Leibniz ve Voltaire’e de referans vermekten çekinmeyen Diderot, bir nevi aydınlanma metaforuna imza atarak okunmayı hak eden bir eser okuyucuya sunuyor.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...