Kocalarının kıyafetlerini çalarak meclise giden kadınların yönetimi erkeklerden kadınlara verdiği “Kadın Mebuslar / Assembly of Women”, Aristophanes’in ne kadar ileri görüşlü bir komedya yazarı olduğunu kanıtlayan çağının çok ötesinde bir yergi örneği. Ataerkil yönetim biçimini ağır bir dille eleştiren yapısıyla “Kadın Mebuslar”da kadınlar erkeklerin normal olarak gördüğü şeyleri kendilerine uyarlayarak eşitsizliği okuyucunun gözüne sokuyor. Yönetimi ele geçiren kadınların yeni bir yasayla cinsel ilişkiyi serbest hale getirmesi ve bunu yaparken erkeklerin öncelikli olarak yaşlı kadınlarla yatmak zorunda kalması oyunun mizahi tonunu destekliyor. Ortaya koyulan komünist düzenle Platon’un “Devlet”ini fazlasıyla hatırlatan oyunda alttan alta bir Platon’a bir eleştiri hissedilse de oyunun “Devlet”ten önce yazılmış olması akılda soru işareti barındırıyor. Buna ek olarak müstehcen diliyle Hipponax’ın şiirlerini hatırlatan oyunun mizahi düzeyi o kadar yüksek ki sanırım “Kadın Mebuslar” Aristophanes’in en sevdiğim oyunu olarak kalacak.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...