Aristoteles’in bilginin mantık yoluyla nasıl elde edilebileceğini aynı “Poetics / Poetika”da olduğu gibi düz bir dille milattan önceki yaşamış insanlara anlatmaya ve ilkel yollarla kanıtlamaya çalıştığı “Posterior Analytics / İkinci Çözümlemeler”, 21. yüzyıl okuyucusuna içerik açısından fazla birşey katmayan okuması oldukça zor bir eser. Zamanın şartlarını öğrenme açısından yararlı olsa da Aristoteles’in kullandığı kanıtlama metodu açıkçası günümüzün çok ama çok gerisinde. Buna rağmen ilk bilgi-kuramı kitabı olması sebebiyle oldukça değerli bir eser olduğuna şüphe yok.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...