Her ne kadar zaman aşımına uğramış bir sonuca bağlansa da Platon’un “Gorgias Ya Da Retorik Üstüne” eseri iyi ile kötünün ne olduğunu derin bir şekilde inceleyen, bunu yaparken de sanatın ne olduğunu açıklamaya çalışarak okuyucunun ufkunu açmayı başaran bir kitap. Sanatı daha çok politikanın vazgeçilmez aracı retorikle yani sözle etkileme sanatı üzerinden açıklamaya çalışan kitabın günümüzde bile hala devam eden sanat tartışmalarına ön ayak olduğu bir gerçek. Buradan kitabın politikaya da el attığını anlamak çok zor değil. Kısaca, bir nevi “Devlet”e hazırlık niteliğindeki eser, zaman aşımına uğramış yerlerine rağmen kesinlikle okunması gereken temel felsefe eserleri arasında.

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...