“Animal Farm / Hayvan Çiftliği”ndeki akıcı ama sade dilini geliştiren George Orwell’in yine aynı akıcılıkta ama bu sefer usta bir dille okuyucuya sunduğu eseri “1984”, “Hayvan Çiftliği”ndeki politik düşünceyi en üst seviyeye taşıyan mükemmel bir politika dersi niteliğinde. Üzerinde fazlasıyla düşünülmüş derin ve felsefi hikayesiyle günümüzde bile hala geçerliliğini koruyan -ve korumaya devam edecek- eserin yarattığı karşı-ütopya dehşet verici olmakla beraber kendine hayran eden metaforik bir gerçekçilik taşıyor. Politikanın güçten ibaret olduğunun ve gücü elinde tutanın ise sadece iktidarı düşündüğünün altını çizen Orwell’in sunduğu hiçbir şeyin 1 veya 0, evet ya da hayır olmadığına dair olan felsefi yaklaşımını bu kitapta da görüyoruz. Yakın tarihte bu yaklaşıma eserlerinde en çok rastladığımız sanatçının ise Christopher Nolan olduğunu söylemekte fayda var. Okudukça kendinizi alamadığınız kitabın ikinci bölümden itibaren başlayan politika dersi niteliğindeki söylemi bile “1984”ün neden başyapıt olduğunu özetler nitelikte. Tek kelimeyle inanılmaz bir modern klasik!

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...